• 0366 280 15 13
 

Birim Faaliyet Raporları 

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

İdare Faaliyet Raporları

2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

 

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları

2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

 

Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporları

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

 

 

 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporları

 

  2021 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporları