• 0366 280 15 13
 

2021 Yılı Bilançosu

2021 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2021 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2021 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu Özet

2021 Yılı Ödenek ve Harcama Bilgileri Raporu

2021 Yılı Bütçe Uygulama Tablosu

 

2021 Yılı Bütçe Gelirleri Raporları                                       2021 Yılı Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporları

01-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                              01-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

02-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             02-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

03-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                        03-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

04-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             04-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

05-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             05-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

06-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             06-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

07-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             07-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

08-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             08-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

09-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             09-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

10-2021 Dönemi Bütçe Gelirleri Raporu                                             10-2021 Dönemi Harcama Birimi Bütçe Giderleri Raporu

 

2019 Yılı Mali Tablolar                                                               2021 Yılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları

01- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                        01-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları                                                 

02- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       02-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

03- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       03-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

04- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       04-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

05- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       05-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

06- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       06-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

07- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       07-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

08- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       08-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

09- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                       09-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

10- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                        10-2021 Dönemi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları     

11- 2019 Dönemi Mali Tabloları

12- 2019 Dönemi Mali Tabloları                                                         

 

2018 Yılı Mali Tabloları                                                           2020 Yılı Sayıştay Kamu İdare Hesapları 

 

2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

2018 Yılı Nakit Akış Tablosu