• 0366 280 15 13
 

KYS-İA-109-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

KYS-İA-110-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

KYS-İA-111-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe İşlem İptali İş Akış Süreci

KYS-İA-112-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ödenek Gönderme Belgesi İş Akış Süreci

KYS-İA-113-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tenkis İşlemi İş Akış Süreci

KYS-İA-114-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin Yatırım Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-115-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları İş Akış Süreci

KYS-İA-116-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yatırım Değerlendirme Raporu İş Akış Süreci

KYS-İA-117-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci

KYS-İA-118-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması İle İlgili İş Akış Süreci

KYS-İA-119-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi İle İlgili İş Akış Süreci

KYS-İA-120-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yan Ödeme Vize Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci

KYS-İA-121-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-122-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-123-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Doğrudan Temin ile Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-124-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlara İlişkin İş Akış Süreci

KYS-İA-125-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci 

KYS-İA-126-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci

KYS-İA-127-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin Stratejik Planının Hazırlanmasının Koordine Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

KYS-İA-128-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıllık Stratejik Plan Gösterge Sonuçlarının Takibi İş Akış Süreci

KYS-İA-129-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Evrak Tetkiki İş Akış Süreci

KYS-İA-130-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin Stratejik Planının Hazırlanmasının Koordine Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

KYS-İA-131-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kesilen Primlerin Ödenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-132-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci

KYS-İA-133-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hakedişlerden Mahsup Edilen Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci

KYS-İA-134-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Ödeme İşlemleri (Avans, Kredi ve Akreditif) İş Akış Süreci

KYS-İA-135-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Emanet Karakterli Ödemeler İş Akış Süreci

KYS-İA-136-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Emaneti İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-137-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Teminat Mektubu İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-138-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Banka İşlemleri ve Gönderme Emri İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-139-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Döviz Hesabı İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-140-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Gelir İşlemleri (Harcama Birimlerinde Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri) İş Akış Süreci

KYS-İA-141-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alacak Takip İşlemleri (Fazla Ve Yersiz Ödenen Ücretler-Sayıştay Sorguları İlamları) İş Akış Süreci

KYS-İA-142-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alacak Takip İşlemleri Mecburi Hizmet Yükümlülüğünden Doğan Borçlar)İş Akış Süreci

KYS-İA-143-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-144-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınmaz Mal Envanteri Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-145-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Proje İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-146-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-147-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aylık ve Yıllık Yayınlanan Tablolar İş Akış Süreci

KYS-İA-148-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yevmiye İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-149-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-150-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-151-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alanı ile İlgili Görüş Vermek İş Akış Süreci

Gelen Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

Resmi Törenlerde Temsil İş Akış Şeması

Senato ve Yönetim Kurulu Sekretarya İşlemleri İş Akış Şeması

Taşınır Mal Girişleri İşlemleri İş  Akış Şeması

Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

Doğrudan Temin İş Akış Şeması

Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şeması

Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması

Kastamonu  Üniversitesi Mali İşlemler İş Akış Şeması

Kastamonu Üniversitesi Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İş Akış Şeması

Kastamonu Üniversitesi Muhasebe ve Kesin Hesap Birimi İş Akış Şeması