• 0366 280 15 13
 

Misyon

Üniversitemizin idari hizmetlerinin yetkinliğe ulaşmasını, mali hizmet odaklı yapısıyla üniversitemize tahsis edilen kaynakların mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarının koordine edilmesini, performans ve kalite ölçütlerinin geliştirmesini, bütçenin hazırlanması ve uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını, iç kontrol ve ön mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.

 

Vizyon

Kurumsal amaç, hedef ve değerlerimizi sahiplenen, çalışkan ve alanında uzmanlaşmış kadromuzla hizmet kalitesini sürekli artıran, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini esas alarak uygulayan, şeffaflık anlayışına sahip, saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktır.

 

Kalite

Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak;

Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Başkanlığımızca gerçekleştirilen tüm hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamakla birlikte;

  • Tüm süreçlerde, iç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve saygın bir birim olmak,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların yasalara, etik değerlere uygun, ayrımcılığa karşı daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için görev paylaşımı ve takım ruhunu destekleyen bir anlayış ile kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • Başkanlığımızda görevli personelde kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis ederek hizmet sağlamayı esas almak,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek,
  • Muhasebe, Kesin Hesap, Ön Mali Kontrol, Bütçe Planlama ve Performans, Stratejik Planlama, İdari Hizmetler ve İş Süreçlerimizi paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli güncel tutmak,

Kalite Politikamızdır.